Folke Universitetet Holmegaard-Suså

FOLKEUNIVERSITETET HOLMEGAARD-SUSÅ


Jeg er medlem af den såkaldte komité for Folkeuniversitetet i Holmegaard-Suå. Vi arrangerer foredrag og studiebesøg efter disse retningslinjer:


  • at bringe oplysningere om forskningsresultater og -arbejder i tilgængelig form
  • at sprede kendskab til folkeuniversitetsundervisning og samle deltagere til dens aktiviteter
  • at danne bindeled mellem videnskab, kunst og samfund
  • at gennemføre folkelig universitetsundervisning og lignende almendannende oplysningsvirksomhed ved gennem foredrag, kursuer og ekskursioner at give forståelse for videnskab, kunst, litteratur og tidens aktuelle emner
Se vores spændende program på www.hosu.dk